Skip to main content.

Zasady i Warunki Sprzedaży 

1. Postanowienia Ogólne

1.1

Niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży („Warunki Ogólne”) mają zastosowanie, kiedy jako konsument („Klient”) składasz zamówienie za pomocą strony internetowej www.posterstore.pl i innych powiązanych stronach („Strona internetowa”). Umowa sprzedaży zawierana jest między Tobą i firmą Desenio AB ("Poster Store"), z siedzibą w Sztokholmie, przy ulicy Maria Bangata 4A, 118 63, w Szwecji, zarejestrowaną pod numerem 556763-0693 ("Desenio AB"). Szczegółowe informacje kontaktowe i pozostałe informacje na temat Poster Store dostępne są na stronie internetowej. Warunki Ogólne dotyczą tylko Klientów będących konsumentami. Jeśli jesteś klientem biznesowym, skontaktuj się z info@posterstore.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji.

1.2

Klient musi mieć ukończone 18 lat, aby złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej. Poster Store nie akceptuje, zgodnie ze szwedzkim prawem, żadnych zakupów kredytowych od osób poniżej 18 roku życia. Poster Store zastrzega sobie prawo do odmowy lub wprowadzenia zmian w zamówieniu Klienta (np. jeśli Klient podał niepoprawne dane osobowe i / lub na jego koncie widnieje brak zapłaty długu lub historia niedokonania zapłaty za dług).

1.3

Poster Store nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty zostaną wyprzedane, ani w przypadku błędów graficznych lub typograficznych na stronie, np. błędy w opisie produktu lub innych specyfikacji technicznych, niedokładne ceny i korekty cen (spowodowane na przykład zmianą cen od dostawców lub zmianą kursów walut) lub nieprawidłowe informacje o tym, czy produkt jest dostępny w magazynie. Poster Store ma prawo do sprostowania takich błędów i do zmiany lub aktualizacji wszystkich powiązanych informacji. W przypadku stwierdzenia niedokładnej ceny produktu zamówionego przez Klienta, Poster Store w sposób naturalny powiadomi niezwłocznie Klienta i będzie czekać na zatwierdzenie przez Klienta zmienionej ceny przed kontynuowaniem procesu realizacji zamówienia. Wszystkie obrazy na naszej stronie internetowej należy traktować wyłącznie jako ilustracje. Takie ilustracje nie gwarantują odtworzenia dokładnego wyglądu, funkcji lub pochodzenia produktu. Poster Store nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje umieszczanie na stronie przez osoby trzecie. 

1.4

Strona internetowa i cała jej zawartość są własnością firmy Poster Store lub jej licencjodawców. Wszystkie informacje są chronione prawem własności intelektualnej oraz przepisami marketingowymi. Oznacza to, że znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm, projekty, obrazy i grafiki, układ i informacje o produktach, usługach i cała pozostała zawartość nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Poster Store. 

2. Kontrakty i Zamówienia

2.1

Aby móc złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, Klient musi zaakceptować Warunki Ogólne. Akceptując niniejsze Warunki Ogólne, Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zapisów w nich zawartych, a także potwierdza, że przeczytał wszystkie informacje na temat danych osobowych i plików cookie, a także wyraża zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności Poster Store przedstawioną tutaj

2.2

Umowa kupna zostaje zawarta, gdy Poster Store potwierdzi zamówienie Klienta. Odbywa się to w momencie, gdy Klient otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia z Poster Store. Poster Store zachęca Klienta, aby zawsze zapisywał potwierdzenie zamówienia i podawał je w przypadku jakichkolwiek przyszłych kontaktów z Obsługą Klienta Poster Store związanych z zamówieniem. Klient ma prawo anulować swoje zamówienie do momentu jego potwierdzenia przez Poster Store. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, Poster Store zwróci wszystkie należne płatności dokonane przez Klienta lub firmę obsługującą jego karty płatnicze lub kredytowe w związku z zamówieniem. 

2.3

Poster Store jest firmą typu B2C, tj. sprzedającą produkty klientom indywidualnym za pośrednictwem sklepu internetowego. Możemy oczywiście zapewnić pokwitowanie płatności za wszystkie zakupione towary, uwzględniające podatek VAT i informacje podawane przy składaniu zamówienia. 

3. Informacje o Kliencie itp.

3.1

Przy składaniu zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Klient potwierdza, że wszystkie podane informacje są poprawne i pełne oraz, że ponosi on odpowiedzialność za wszelkie błędy w dostarczonych informacjach. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Poster Store znajdują się w Polityce Prywatności Poster Store, która stanowi integralną część niniejszych Warunków Ogólnych. 

4. Opłaty, Ceny i Płatność

4.1

Ceny podane na stronie internetowej mają zawsze zastosowanie do zamówień złożonych na stronie internetowej. Wszystkie ceny są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Są one podane osobno. 

4.2

Klient może zapłacić za swoje zakupy w dowolny dostępny na stronie sposób. Poster Store ma prawo obciążyć Klienta płatnością w związku z zamówieniem. Poster Store zastrzega sobie również prawo do nieoferowania wszystkich metod płatności przez cały czas, a także do zmiany metody płatności, jeśli metoda płatności wybrana przez klienta nie działa. Zmiana metody płatności ma zastosowanie w momencie realizacji zamówienia, niezależnie od przyczyny. Ograniczenia dostępnych metod płatności określone zostały na stronie internetowej. 

5. Oferty Specjalne

5.1

Poster Store może zaproponować na stronie internetowej oferty specjalne, które mogą mieć korzystniejsze warunki w porównaniu z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Ogólnych, na przykład w odniesieniu do płatności lub przedłużonego prawa do odstąpienia od umowy. Wszelkie takie warunki będą obowiązywać przez okres trwania oferty specjalnej i dotyczą produktów określonych przez Poster Store w związku z tą ofertą. Poster Store zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich ofert specjalnych w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu lub wycofaniu takiej oferty specjalnej niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie bez żadnych zmian. Oferty Specjalne dotyczące określonych produktów na stronie są ważne tylko przez ograniczony czas / do momentu wyczerpania zapasów. 

6. Wysyłka i Dostawa 

6.1

Produkty znajdujące się w magazynie są zazwyczaj dostarczane w ciągu liczby dni roboczych wskazanych na stronie internetowej. O ile nie uzgodniono inaczej (na przykład w związku z rezerwacją produktów nie znajdujących się w magazynie), dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w ciągu 30 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia przez Poster Store w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Wszelkie dodatkowe informacje na temat dostarczania jakichkolwiek produktów przez Poster Store i warunków dostawy są określone tutaj.  W przypadku nieotrzymania przesyłki w terminie podanym na naszej stronie, prosimy by w pierwszej kolejności zweryfikować czy informacje podane przy składaniu zamówienia są prawidłowe. Jeśli dane są właściwe, prosimy o kontakt z Obsługą klienta przed upływem 30 dni roboczych od złożenia zamówienia. Chętnie pomożemy.

6.2

Szacowany czas dostawy jest wskazany w potwierdzeniu zamówienia, a także na stronie Wysyłki na stronie internetowej. O ile nie uzgodniono inaczej, a dostawa jest opóźniona o okres dłuższy niż 30 dni roboczych i nie jest to spowodowane z winy Klienta, Klient ma prawo anulować zakup. 

6.3

Jeśli jakakolwiek paczka musi zostać odebrana w określonym punkcie dostawy, Klient musi odebrać ją w terminie określonym w powiadomieniu. Paczki zazwyczaj muszą być odbierane osobiście, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości i numeru zamówienia. Klient otrzyma powiadomienie z informacją, gdzie i kiedy można odebrać paczkę. Powiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, a w przypadku gdy klient podał swój numer telefonu komórkowego - również  telefonicznie lub tekstowo. Jeśli paczka nie zostanie odebrana, firma Poster Store ma prawo obciążyć Klienta opłatą w wysokości 90zł. 

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1

Przy zakupie produktów na stronie internetowej Klientowi przysługuje, zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy. Oznacza to, że Klient ma prawo anulować każdy zakup, powiadamiając o tym Poster Store w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta lub jego przedstawiciela zamówionych produktów (okres odstąpienia). 

7.2

Akceptując Warunki Ogólne, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku jakichkolwiek treści cyfrowych dostarczonych w inny sposób niż za pomocą materialnego nośnika. 

7.3

Zamawiając produkt, w przypadku którego prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, Klient otrzyma wyraźne informacje na ten temat. Jeśli produkt został zapieczętowany, Klient nie może złamać pieczęci, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przestaje obowiązywać w momencie, gdy Klient złamie pieczęć. "Pieczęć" oznacza również wszelkie pieczęcie techniczne (np. numer seryjny). 

7.4

Jeśli Klient chce odstąpić od umowy zakupu, powinien on przed upływem okresu na odstąpienie od umowy zarejestrować zwrot na stronie internetowej korzystając z TEGO LINKU.

 

Jeżeli Klient nie chce skorzystać z opisanej powyżej metody rejestracji zwrotu, może on również skontaktować się bezpośrednio z Działem Obsługi Klienta Poster Store. Uprzejmie prosimy o podanie niezbędnych informacji (numer zamówienia, lista produktów, imię i nazwisko oraz adres) lub skorzystać ze standardowego formularza Urzędu Ochrony Konsumentów dotyczącego prawa do odstąpienia od umowy lub innego równoważnego organu w swoim kraju. 

7.5

Jeśli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do opłacenia kosztów wysyłki zwrotnej. Klient jest odpowiedzialny za stan produktu po jego otrzymaniu. Produkt musi zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Poster Store o odstąpieniu od umowy. Produkt należy dobrze zapakować, musi on być w idealnym stanie i w oryginalnym opakowaniu. Wszelkie zwroty należy wysyłać  korzystając z metod i adresów wskazanych przez firmę Poster Store. W zależności od miejsca przeznaczenia może się zdarzyć, że Klienci zostaną obciążeni dodatkowymi opłatami związanymi z odbiorem przesyłki. Takie opłaty obejmują podatek VAT / podatki lokalne, opłaty celne, cła itp. Za wyżej wymienione opłaty Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność, nawet w przypadku przymusowego zwrotu przesyłki, tj. przed dostarczeniem przesyłki do Klienta. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z naszym zespołem Obsługi Klienta.

7.6

Gdy Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Poster Store zwróci kwotę, jaką Klient zapłacił za produkt, w tym koszty wysyłki do Klienta. Wszelkie dodatkowe koszty wysyłki zwrotnej ponoszone przez Klienta przy wyborze innej formy dostawy niż standardowa dostawa oferowana przez Poster Store nie podlegają zwrotowi. W przypadku zwrotu części zamówionych produktów koszty wysyłki do Klienta nie podlegają zwrotowi. Poster Store ma prawo odliczyć od zwracanych środków kwotę, która odpowiada obniżeniu wartości produktu w porównaniu z pierwotną wartością produktu, jeżeli obniżenie to – oraz jego stopień - wynika z postępowania Klienta wykraczającego poza zwykłe stwierdzenie funkcji i charakterystyki produktu.  

7.7

Poster Store zwróci Klientowi kwotę bez zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Poster Store powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Poster Store może jednak opóźnić zwrot kwoty do momentu, w którym Poster Store otrzyma zwracany produkt, lub kiedy Klient przedstawi dowód, że produkt został zwrócony. Może to być na przykład dowód dostawy. Zwrot kwoty zostanie dokonany na rzecz Klienta według wybranej przez Klienta metody płatności, chyba że uzgodniono inaczej, lub jeśli istnieje jakikolwiek zastrzeżenie wobec takiej spłaty.

8. Reklamacje i gwarancja

8.1

Niektóre produkty Poster Store mogą podlegać gwarancji. Informacje o każdym okresie gwarancyjnym i jego specjalnych warunkach gwarancji odpowiednio dla każdego produktu są podane na stronie internetowej lub w niniejszych Warunkach Ogólnych. Gwarancje na produkty obejmują wyłącznie oryginalne wady fabryczne, a zatem nie powstałe w wyniku wprowadzania jakichkolwiek indywidualnych zmian w funkcji i w wyglądzie produktu, np. przebudowa, modernizacja lub inna konfiguracja produktu. Certyfikat gwarancji stanowi potwierdzenie zamówienia Klienta.

8.2

Prawo do złożenia reklamacji dotyczy produktów, które są wadliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. W przypadku, gdy klient chce skorzystać ze swojego prawa do złożenia reklamacji na zamówiony produkt, powinien on jak najszybciej  po wykryciu wady skontaktować się z Poster Store, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej. 

8.3

Poster Store ponosi koszty wysyłki zwrotnej w przypadku wszelkich zatwierdzonych reklamacji. 

8.4

Jak tylko produkt, na który złożono reklamację, zostanie zwrócony, a reklamacja uznana, Poster Store zwróci Klientowi pieniądze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Poster Store zawsze stara się to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji przez Klienta, jednak okres ten może ulec zmianie w zależności od natury produktu. Poster Store zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeśli okaże się, że produkt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów nie wykazuje wad . W przypadku reklamacji Poster Store postępuje zgodnie z  wytycznymi Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadających mu organów w innych krajach. 

9. Linki

Poster Store może podawać linki do innych stron internetowych, które są poza kontrolą Poster Store, a strony internetowe niezależne od Poster Store mogą udostępniać linki do tej strony internetowej. Poster Store zawsze dokłada wszelkich starań, aby podawać linki tylko do tych stron internetowych, które stosują podobne zasady dotyczące ochrony danych osobowych i przepisy bezpieczeństwa jak określone w Polityce Prywatności Poster Store. Poster Store nie ponosi jednak odpowiedzialności za ochronę poufności, informacji ani danych osobowych podawanych przez Klienta na innych stronach internetowych. Klient powinien zawsze zachować ostrożność i zapoznać się z przepisami dotyczącymi danych osobowych na poszczególnych stronach internetowych. 

10. Siła Wyższa

Poster Store nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających ze sporu pracowniczego, aktów wojny, pożaru, uderzenia pioruna, ataku terrorystycznego, zmiany zarządzeń rządu, problemów technicznych, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, wad lub opóźnień w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane powyżej okoliczności. Takie okoliczności powodują zwolnienie z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków. W razie zaistnienia jakiejkolwiek tego typu sytuacji firma Poster Store poinformuje Klienta zarówno w momencie jej zaistnienia, jak i po jej ustaniu. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Klient jak i firma Poster Store mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym. 

11. Zmiany w Warunkach Ogólnych

Firma Poster Store zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach Ogólnych w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Warunków Ogólnych zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie po zaakceptowaniu Warunków Ogólnych przez Klienta (w odniesieniu do nowego zakupu lub podczas przeglądania strony internetowej) lub 30 dni od momentu, gdy firma Poster Store poinformuje Klienta o tych zmianach. Firma Poster Store zaleca jednak, by Klient regularnie sprawdzał aktualności na stronie internetowej, by wiedzieć o ewentualnych zmianach w Warunkach Ogólnych. 

12. Rozdzielność

Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie przez jakikolwiek sąd, organ lub sąd polubowny uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostała część zapisu i inne zapisy pozostają ważne i wykonalne w pełnym zakresie dopuszczalnym obowiązującym prawem. Wszelkie zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną zastąpione odpowiednimi wytycznymi i poradami prawnymi.

13. Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory będą w pierwszym rzędzie rozwiązywane w drodze ugody i rozmów z Działem Obsługi Klienta Poster Store. W przypadku sporu firma Poster Store postępuje zgodnie z decyzjami Szwedzkiego Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadającego mu organu w innych krajach. 

 

Niniejsze zapisy zostały wprowadzone przez firmę Poster Store dnia 14.02.2022 r.